Zveme všechny děti ve věku 5-10 let na tradiční Noc s Andersenem, která se uskuteční od pátku 23. 3. do soboty 24. 3. 2018.