VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A ZÁVĚR ROKU

07.12.2018

Letos jsme si načasovali Setkání u stromečku již na první neděli adventní. Aby stromeček nezůstal jen se světýlky nebo byl ozdoben několika ozdůbkami, které se "uchovaly" z minulého roku, pozvala jsem opět děti k Vánočnímu tvoření v naší obecní knihovně na 28. listopadu 2018. K činnosti jsme mohli využít krásně zrekonstruovanou místnost bývalého obchodu, příjemně vytopenou.

V setmělém podvečeru přišlo čtrnáct místních dětí, větší samostatně a menší v doprovodu rodičů a prarodičů a s odhodláním se pustily do výroby ozdob. Mohly s fantazií pracovat na zkrášlení připravených bílých polystyrenových koulí, či vytvářet andílky nebo jiné tvary z korkových zátek a dřevěných kuliček.

A tak se dílnička jakoby naplnila skromným přáním..."dej Bůh, ať se dobré děje, ať dělá, co si kdo přeje a jak nejlíp umí"(Szidi Tobias), a hodinka a půl tvůrčího snažení rychle uběhla. Úžasnými výslednými dílky se už pyšní společným úsilím 2. prosince ozdobený stromeček v parku. Snad odolají i nepříznivému počasí, které je čeká a provedou nás nejenom adventním časem a v době vánoční nám připomenou pospolitost, ve které jsme se tenkrát sešli. :-) 

Na tomto místě děkuji všem věrným a pravidelným čtenářům i náhodilým návštěvníkům naší knihovny. Při takřka stoosmdesáti vašich návštěvách se uskutečnilo cca 250 výpůjček knih z výměnných souborů nebo fondu knihovny.

Tak jako dochází každý den k dílčím změnám v našich běžných životech, za chvíli se rozloučíme s časem roku 2018, který bude minulostí, tak si Vás dovolím seznámit se změnou, ke které dojde pro naší knihovnu od 1. ledna 2019.

Jde především o změnu otevírácí doby. Tou bude vždy úterý: od 15.00 do 18.00 ..poprvé 8. 1. 2018!

Knihovnické práce se ujme Mgr. Lenka Pěluchová Vitošová.

Já, Drahomíra Pěluchová se budu podílet na službě jako dobrovolnice.

A tak si dovolím použít ještě jednou to jednoduché přání: ..dej Bůh, ať se dobré děje, ať dělá, co si kdo přeje a jak nejlíp umí"..jako motto nejen vánočního času,ale též jako přání do nového roku času 2019!

Fotografie z tvoření