Nové knihy z výměnného souboru - jaro 2018

30.04.2018

Knihovna Kroměřížska nakupuje pravidelně z dotace Zlínského kraje knihy do výměnného souboru. Z tohoto souboru pak knihy půjčují obecním knihovnám. Asi dvě stě knih z tohoto souboru je teď nově v naší knihovně.