Knihovna Kroměřížska nakupuje pravidelně z dotace Zlínského kraje knihy do výměnného souboru. Z tohoto souboru pak knihy půjčují obecním knihovnám. Asi dvě stě knih z tohoto souboru je teď nově v naší knihovně.

Knihovna Kroměřížska nakupuje pravidelně z dotace Zlínského kraje knihy do výměnného souboru. Z tohoto souboru pak knihy půjčují obecním knihovnám. Asi dvě stě knih z tohoto souboru je teď nově v naší knihovně.

Ježci v knihovně

Poslední říjnové úterý, v čase podzimních prázdnin, jsme se společně s dětmi sešli v naší knihovně. Povídali jsme si o ježcích,  jak žijí, čím se živí, jak si stavějí hnízda, ve kterých pak přečkávají zimu. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí z jejich života. Například, věděli jste, že dospělý ježek má na svém těle 7000 bodlin:-)? Následný vědomostní kvíz děti zvládly s přehledem. Čekala je za to sladká odměna v podobě nepečených ježků. Po pohádce o tom, jak se narodil ježeček Dupálek, se děti nadšeně vrhly do tvoření ježků z přírodnin.