Letos jsme si načasovali Setkání u stromečku již na první neděli adventní. Aby stromeček nezůstal jen se světýlky nebo byl ozdoben několika ozdůbkami, které se "uchovaly" z minulého roku, pozvala jsem opět děti k Vánočnímu tvoření v naší obecní knihovně na 28. listopadu 2018. K činnosti jsme mohli využít krásně zrekonstruovanou místnost bývalého...

Knihovna Kroměřížska nakupuje pravidelně z dotace Zlínského kraje knihy do výměnného souboru. Z tohoto souboru pak knihy půjčují obecním knihovnám. Asi dvě stě knih z tohoto souboru je teď nově v naší knihovně.

Knihovna Kroměřížska nakupuje pravidelně z dotace Zlínského kraje knihy do výměnného souboru. Z tohoto souboru pak knihy půjčují obecním knihovnám. Asi dvě stě knih z tohoto souboru je teď nově v naší knihovně.